Potvrzení k pomocné službě pro Josefa Pelikána ze dne 5.9.1919