Telefonní přístroj TP-25

Polní telefonní přístroj systému místní baterie (MB) byl určen ke zřizování vojenských telefonních stanic všech druhů. Umožňoval vedení osobních hovorů velitelů a příslušníků štábů všech stupňů.

Telefonní přístroj TP-25

 

Takticko - technická data
 
Určení: Telefonní přístroj systému místní baterie (MB)
Výrobce: Tesla Stropkov, ČSSR, SR
Návěští: induktorové nebo hlasem
Napájení: - galvanický suchý článek S2A, 1,4 V
- galvanický suchý článek AS4, 1,4 V, rozměry 57 x 57 x 115 mm, hmotnost 410 g
- monočlánek 1,5 V
Rozměry: 260 x 90 x 165 mm
Provozní podmínky: - 35 °C do + 45 °C
Hmotnost: 3,8 kg s nosným popruhem
Dosah: - jednoduché polní kabelové vedení PK-1 (10 - 12 km)
  - dvojité polní kabelové vedení PK-2 (20 - 25 km)
- dvojité permanentní vedení (200 - 500 km)

 

Souprava telefonního přístroje TP-25

Složení soupravy

 • mikrotelefon s:
  - vyměnitelnou mikrofonní vložkou,
  - vyměnitelnou telefonní vložkou,
 • přívodní šňůra s vidlicí,
 • propojovací šňúra s dvěma kolíky,
 • klička induktoru,
 • nosný popruh.

 

Příprava k provozu:

 1. Zašroubovat kličku k induktoru.
 2. Přesvědčit se je-li správně zapojen galvanický článek a je-li zástrčka mikrotelefonu řádně zastrčena.
 3. Při přezkoušení hovorových okruhů uchopíme mikrotelefon, stiskneme mikrofonní tlačítko a foukáme do mikrotelefonu. Jsou-li hovorové obvody v pořádku, slyšíme v sluchátku šum.
 4. Při přezkoušení návěstních okruhů spojíme nakrátko tlačné svorky "a" a "b/z" stiskneme zkušební tlačítko a otáčíme kličkou induktoru. Jsou-li návěstní okruhy v pořádku, zvonek zvoní. Pustíme-li zkušební tlačítko, induktor jde velmi těžko a zvonek nezvoní.Nezvoní-li zvonek, může být porucha v induktoru, ve zvonku nebo ve zkušebním tlačítku.

 

Uvedení přístroje do provozu:

 • Nestavět na vlhkou zem (podložit),
 • po otevření víka vyjmeme mikrotelefon a kličku induktoru,
 • kličku zasuneme do otvoru a zašroubujeme co nejdál (točíme vpravo),
 • přezkoušíme přístroj,
 • k tlačným svorkám připojíme vedení (u dvojitého vedení nezáleží na tom, který vodič kam připojíte, u jednoduchého se připojí na svorku "a", svorka "b/z" se uzemní),
 • vyzvoníme protější stanici,
 • vývody vedení a šňůru mikrotelefonu srovnáme, položíme na gumovou vložku a uzavřeme víko,
 • volací znak napíšeme měkkou tužkou na štítek.

 

Obsluha přístroje:

 • Vyzvoníme volanou stanici pomocí induktoru,
 • mikrotelefon bereme do levé ruky, při hovoru máme stisknuté mikrofonní tlačítko (při poslechu ho pouštíme),
 • při mrazivém počasí držíme mikrofon dále od úst, aby nenemrzla memebrána,
 • po skončení hovoru odložíme mikrotelefon na víko tak, aby nebylo stlačeno mikrofonní tlačítko a odzvoníme.

 

Ošetřování přístroje:

 • Přístroj chráníme před nárazy a otřesy,
 • mikrofon chráníme proti vlhkosti a mrazu,
 • šňůru mikrotelefonu nepřehýbáme a nezkracujeme,
 • zvlhlou mikrofonní vložku vysušíme nebo vyměníme,
 • při práci ponecháváme přístroj zavřený,
 • po použití přístroj očistíme a uložíme na suché místo,
 • přístroje na delší dobu odkládáme bez galvanických článků.

 

Schéma telefonního přístroje TP-25

 

 

 

Přípravek TP-25Rd

Přípravek TP-25Rd je malá kostka, která se vkládá do polního telefonu TP-25. Umožňuje tlačítkem v mikrotelefonu, dálkově ovládat radiostanici mezi režimy PŘÍJEM-VYSÍLÁNÍ, aniž by to musela vykonávat obsluha radiostanice. Ovládání využívá změny galvanického stejnosměrného napětí na lince. Délka dvoužilové telefonní linky však nesmí překročit 2 km.

Lze dálkově ovládat tyto radiostanice - Astry, RF10 prostřednictvím skříňky „A“, R-111, a další.

Uvedení přípravku do provozu:

Vypojte z telefonu kabel od sluchátka. Přípravek otočte a zespodu do jeho prostřední zásuvky nacvakněte konektor od mikrotelefonu. Celý přípravek vložte do výklenku v telefonu tak, aby se jeho krajní konektor na spodní straně zacvaknul do původního konektoru pro mikrotelefon na tělese polního telefonu. Tím je přípravek upevněn a současně i propojen (respektive vložen do trasy mezi sluchátko a telefonní přístroj).

Z přípravku TP-25Rd vyčnívá izolovaný vodič černé barvy. Tento vodič připojte do tlačné svorky telefonu označené „b/z“. Telefonní linka se jedním drátem zapojí na tlačnou svorku telefonu označenou „a“. Druhý drát telefonní linky nyní půjde na tlačnou svorku přístavku TP-25Rd, která je označená znakem „zem“.

Je-li do telefonu TP-25 vložen přípravek TP-25Rd, nevejde se sluchátko už na své původní odkládací místo. Za provozu tak bohužel zůstává trvale odložené vedle přístroje nebo ve víku. Vývody sluchátka i linky vyveďte přes gumový okraj skříňky a její víko raději uzavřete, aby se do telefonu nedostávaly nečistoty.

Schéma přípravku TP-25Rd

 

 

Ke stažení:
Katalog dílů TP-25

 

 

Zpracoval Jirka

 

Prameny:

Skupina metodiky výcviku 61. spojovací brigády Beroun
www.forum.valka.cz
www.drbal.cz
Expedice Bílý Tesák