Rádiová stanice R-123

Jedná se o VKV radiostanici určenou pro použití ve vozidlech, především v obrněných transportérech, bojových vozidlech pěchoty a tancích. Velké využití má ale i ve velitelských stanicích. Zavedena byla v šedesátých letech, kdy postupně nahrazovala radiostanici R-113. Ještě v současné době je nemalé množství techto radiostanic používáno. Používána byla všemi armádami zemí Varšavské smlouvy.

Rádiová stanice má parametrickou stabilizaci kmitočtu a automatické dolaďování kmitočtu vysílače.

Rádiová stanice má mechanismus, který umožňuje předem vyladit a zajistit čtyři libovolné kmitočty z celého rozsahu. Přechod z jednoho zajištěného kmitočtu na druhý se provádí jediným přepínačem pomocí automatiky. Rovněž je možné nastavit ručně libovolný kmitočet.

Rádiová stanice R-123

Takticko - technická data
 
Určení: VKV rádiová stanice do bojových vozidel pro spolehlivé spojení na místě i za pohybu
Umožňuje spojení s: R-105, RF-13, RF-10, R-107, R-111, R-173
Kmitočtový rozsah: 20 až 51,5 MHz rozdělených do dvou podrozsahů
- 1. podrozsah 20 - 35,75 MHz
- 2. podrozsah 35,75 - 51,5 MHz
Dělení stupnice: 25 kHz
Počet pracovních kmitočtů: 1261
Druh provozu: telefonní provoz s kmitočtovou modulací (F3)
Výkon vysílače: nejméně 20 W
Citlivost přijímače: - 3 µV s vypnutým omezovačem šumu
- 6 µV se zapnutým omezovačem šumu
Napájení: palubní síť 26 V
Odběr proudu: - 9,6 A při vysílání
- 3,0 A při příjmu
Hmotnost celé soupravy: 45 kg
Antény a dosah: - tyč 4 m - 20 km s vypnutým omezovačem šumu
- tyč 4 m - 13 km se zapnutým omezovačem šumu

 

Rádiová stanice umožňuje tyto způsoby provozu:

 • Stálý příjem,
 • simplexní fonický provoz,
 • duplexní fonický provoz (elektrický poloduplex).

 

Souprava rádiové stanice R-123

Složení soupravy

 • vlastní rádiová stanice
 • měnič napětí BP-26
 • anténní díl
 • tyčová anténa 4 m
 • propojovací kabely
 • hovorové zařízení v kukle
 • technická dokumentace
 • další příslušenství

 

Princip činnosti

Přijímač

Vstupní obvody přijímače jsou společné s obvody vysílače. Přijímaný signál je ze vstupu veden přes omezovače amplitudy (ochrana vstupu), vf zesilovače na směšovače, kde dochází k jeho smíšení s napětím pomocného oscilátoru. Mezifrekvenční napětí zesílené je opět směšováno s napětím druhého oscilátoru. Takto vzniklý mf signál je dostatečně zesílený, omezený a detekovaný v diskriminátoru. Napětí o hovorovém kmitočtu je po zesílení připojeno na sluchátka kukly. V obvodech nf zesilovačů je zařazen i obvod omezovače šumu.

 

Vysílač

Každý podrozsah rádiové stanice má své vysokofrekvenční obvody laděné na daném kmitočtovém pásmu.

LC oscilátory jsou zdrojem vysokofrekvenčního signálu obou podrozsahů. Tento je dostatečně zesilován v koncových stupních a přiveden přes vstupní obvody do antény.

Frekvenční modulace je provedena modulačním stupněm, do kterého je signál z hrdelních mikrofonů nejdříve dostatečně zesílený ve stupních nf zesilovačů.

Nf signál je také přiveden na obvody poloduplexů, které zajišťují v tomto provozu automatické přepínání z příjmu na vysílání (odpojeno blokování LC oscilátoru, KS vysílače a obvodů doladění). Automatické dolaďování kmitočtu je provedeno přes obvody přijímače.

 Blokové schéma R-123

 

Provoz na rádiové stanici

Duplexní spojení se má používat tehdy, jsou-li ruce obsluhy zaměstnány a spojení je nutné. Ovládání rádiové stanice hlasem zvyšuje operativnost spojení a provozu.

Na stálý příjem se přepíná tehdy, je-li nutno zabezpečit dlouhodobé sledování a odposlech rádiové sítě bez potřeby přejít na vysílání. Tím se značně sníží odběr energie z akumulátorů, protože žhavení ostatních elektronek, které nepracují během příjmu, je vypnuto.

Rádiový provoz za jízdy je možno uskutečnit jen na zajištěných kmitočtech. Na předem vyladěné rádiové stanici se přechod z jednoho kmitočtu na druhý provádí jediným přepínačem kmitočtů bez jakéhokoli dolaďování. Rádiová stanice dovoluje přecházet z jednoho zajištěného kmitočtu na druhý, aniž se vyčká zastavení systému automaticky v mezilehlých polohách přepínače "Zajištěné kmitočty - plynule laditelný podrozsah" (např. přechod z 1. kmitočtu na 4., bez zastavení v polohách "2" a "3").

Pro uskutečnění spojení z místa je možno v případě nezbytnosti pracovat na plynule laditelných podrozsazích rádiové stanice. K tomu je nutno dát přepínač "Zajištěné kmitočty - plynule laditelný podrozsah" do polohy "I" nebo "II". Potom na příjmu nastavit ladícím kotoučem na stupnici určený kmitočet. Odjistit kotouč ladění antény, přepnout rádiovou stanici na vysílání a vyladit anténu podle měřícího přístroje a indikační neonky na maximální výkon. Po zajištění kotouče ladění antény je rádiová stanice připravena k provozu na určeném kmitočtu.

V případě ztráty tyčových antén nebo poškození anténního izolátoru je možno zabezpečit spojení na krátké vzdálenosti pomocí nouzové antény.

Jako nouzová anténa se používá část polního telefonního kabelu v délce 3 metrů nebo libovolný jiný vodič podobné kvality. Kabel se připojuje k vysokofrekvenční zásuvce rádiové stanice a libovolným otvorem vozidla se vyhazuje ven. Aby se zabránilo krátkému spojení na kostru vozidla nebo na zem, musí být konec kabelu izolován, respektive nesmí být jeho konec odizolován.

 

 

 

 

Zpracoval Jirka

 

Prameny:

Skupina metodiky výcviku 61. spojovací brigády Beroun
www.greenradio.de
www.radiomuseum.hu