Výkazník C a K vojska k 1.6.1916

Seznam pluků Rakouska - Uherska v roce 1916.