Rádiová stanice R-173

Rádiová stanice R-173 je určena k zabezpečení spojení v tankových a motostřeleckých jednotkách. Je to VKV stanice s kmitočtovou modulací a fonickým provozem, která se zabudovává do modernizovaných tanků, obrněných transportérů a dalších vozidel. Je možno na ni předem předladit deset kmitočtů (kanálů). Stanice umožňuje spojení bez vyhledávání a dolaďování na kterémkoliv z těchto deseti připravených kanálů s maximální dobou přeladění cca 3 sekundy.

Rádiová stanice umožňuje provoz z hovorového zařízení nebo bez něho s využitím kukly s hrdelním mikrofonem, provoz s hovorovým zařízením je možný s využitím zesilovače hrdelního mikrofonu.

Rádiová stanice R-173

 

Takticko - technická data
 
Určení: VKV rádiová stanice pro bezdrátové spojení
Umožňuje spojení s: R-105, RF-13, RF-10, R-107, R-111, R-123
Kmitočtový rozsah: 30 až 75,999 MHz 
Kmitočtový odstup: 1 kHz
Nestabilita kmitočtu: maximálně +1,5 kHz
Kmitočtový zdvih vysílače: 4 až 6 kHz
Druh provozu: jednokanálová simplexní telefonie s kmitočtovou modulací (F3)
Výkon vysílače: při jmenovitém napětí palubní sítě je minimálně 30 W
Citlivost přijímače: - je max. 1,5 µV s vypnutým omezovačem šumu
- 3 µV se zapnutým omezovačem šumu
Napájení: palubní síť 26 V
Odběr proudu: - 9 A při vysílání
- 1,5 A při příjm
Hmotnost celé soupravy: 43 kg
Rozměry: 428 x 222 x 239 mm
Provozní podmínky: - 50 °C do + 50 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 95 až 98 %
Antény a dosah: 3 m tyčová všesměrová anténa - 20 km

 

Složení soupravy

 • Vlastní rádiová stanice, která má:
  • blok 3 - přijímací blok,
  • blok 4 - syntezátor kmitočtů,
  • blok 7 - paměťové zařízení,
  • blok 9 - přeladitelný filtr,
  • blok 10- koncový stupeň,
  • blok 11- anténní zařízení,
  • blok 12- budič,
  • blok 13- napájecí blok.
 • Souprava antény která obsahuje:
  • anténní držák s anténou,
  • záložní soupravu anténních tyčí.
 • souprava záložních součástek,
 • provozní dokumentace,
 • napájecí, nf a vf kabely.
Souprava radiostanice R-173

 

Princip činnosti

Přijímač

Přijímač je superheterodynní s dvojím směšováním kmitočtu. Signál z antény se přivádí přes blok anténního filtru a blok přeladitelného filtru na přepínač podrozsahů přijímací části. Podle zvoleného pracovního kmitočtu rádiové stanice pak na jeden z podrozsahů.

Každý obvod je složen ze vstupního filtru, vysokofrekvenčního zesilovače (VFZ) a výstupního filtru (stejného typu jako vstupní filtr).

Zesílený signál z vf předzesilovače se přivádí na první směšovač. Na druhý vstup směšovače se přivádí ze zesilovače PLO signál prvního oscilátoru z bloku syntezátoru kmitočtů. Kmitočet prvního oscilátoru se liší od kmitočtu vstupního signálu o první mezifrekvenční kmitočet (11 500 kHz) a je ovládán kódem z bloku paměťového zařízení.

Oddělený (získaný) signál v prvním směšovači o kmitočtu 11 500 kHz se přivádí do dvou obvodů: do zpožďovacího vedení a do tvarovače uzavíracího impulsu, které jsou s elektronickým klíčem základními prvky omezovače impulsních poruch.

Zesílený signál v zesilovači 1. mf kmitočtu (11 500 kHz) se přivádí na druhý směšovač. Na druhý oscilátor je přiváděn z bloku syntezátoru kmitočtů vysoce stabilní signál o kmitočtu 10 000 kHz. Rozdílem při druhém směšování je signál druhé mezifrekvence o kmitočtu 1 500 kHz, zesílené v zesilovači 2. mf kmitočtu a přivedené přes omezovač na kmitočtový detektor. Nízkofrekvenční signál z výstupu kmitočtového detektoru, odpovídající modulaci vstupního vysokofrekvenčního signálu, se přivádí přes nf filtr s maximálním kmitočtem 3,4 kHz po zesílení na potřebný výkon v nf zesilovači na sluchátka, umožňující příjem hovorových informací. Současně z nf filtru se vyvádí druhým výstupem napětí 0,52 -+0,1 V pro připojení koncového zařízení. Z výstupu kmitočtového detektoru se signál přivádí na vstup přijímače návěští, které reaguje pouze na kmitočet 1 -+0,2 kHz. Je-li přijat signál o tomto kmitočtu, na předním panelu rádiové stanice se rozsvítí svítící dioda "VYZOV" (výzva) indikující návěští.

Je-li při provozu dlouhé přestávky mezi příjmem informací, je možno chránit radistu před únavou zapojením omezovače šumu.

Signál z omezovače se přivádí na zesilovač a detektuje se amplitudovým detektorem. Omezovač šumu vyhodnocuje poměr: signál + šum. Je-li tento poměr menší než 20 : 1, pak omezovač šumu uzavírá nf filtr.

Radiostanice R-173

 

Vysílač

Vysokofrekvenční signál se vytváří v budiči. Stejně jako v přijímacím bloku je kmitočtové pásmo budiče rozděleno na pět podrozsahů. Zapnutí potřebného podrozsahu a ovládání budiče je zabezpečeno povely z obvodů pro přepínání podrozsahů a obvodů pro přelaďování filtrů v přijímacím bloku. Na každém pracovním kmitočtu pracuje jeden z budičů, jehož výstupní napětí se přivádí přes oddělovací stupně, průchozí sledovač, emitorový sledovač a přes širokopásmový zesilovač na výstup budiče. Výstupní napětí budiče udržuje v daných mezích obvod ARZ.

K zajištění vysoké stability výstupního kmitočtu budiče je použit obvod pro automatické fázové doladění (AFD).

Kmitočtově stabilní modulovaný signál z budiče se přivádí do koncového stupně, kde se ve vysokofrekvenčním zesilovači potřebně zesílí. Zesílený signál se přivádí přes filtr vyšších harmonických kmitočtů (potlačující harmonické složky výstupního signálu) na snímač přímé a odražené vlny a dále na výstup koncového stupně.

Z výstupu koncového stupně se vysokofrekvenční napětí přivádí přes kontakty relé pro příjem a vysílání, přeladitelný filtr a blok anténního zařízení do antény a vyzařuje se do prostoru.

Radiostanice R-173

 

Paměťové zařízení

Paměťové zařízení (PZ) je určeno k zaznamenání a uchování informace o deseti předem připravených kmitočtech (PPK) v binárně desítkovém kódu a k jejich přivedení na přijímací blok a blok syntezátoru kmitočtu pro ovládání přelaďovacích prvků. Zaznamenané informace je možno vizuálně kotrolovat na číslicovém ukazateli. Vstup informace do paměti a výběr potřebného PPK umožňuje deset tlačítek na přední straně rádiové stanice. Záznam a výmaz umožňují tlačítka "SBROS" (výmaz) a "TABLO" (číslicový ukazatel).

Činnost PZ je založena na využití předprogramovávacího paměťového zařízení (PPZ) s elektrickou výměnou informace a s jejím zachováním při vypnutí napájecích napětí.

Předprogramovací paměťové zařízení je uspořádáno do deseti řádků. Každý řádek obsahuje 8 čtyřmístných slov. Vymazání informace se provádí po celých řádcích. Záznam informace se provádí výběrem řádku, sloupce a příslušného integrovaného obvodu, ze kterých je paměť složena.

PPZ může pracovat ve čtyřech režimech : výmaz, záznam, čtení a uchování informace, které určují veškerou činnost bloku jako celku.

 

Postup naladění

1. Zapnout PITANIJE do VKL.

2. Zvolíme si kanál např. 1(stlačíme tlačítko 1).

3. Přepnout přepínač RABOTA - ZAPIS do polohy ZAPIS. Na displeji se rozsvítí aktuálně naladěná frekvence.

4. Stlačit tlačítko ZBROS (smažeme nastavenou frekvenci).

5. Pomocí číselných tlačítek nastavíme novou frekvenci z rozsahu rdst.

6. Přepneme RABOTA - ZAPIS do polohy RABOTA.

7. Můžeme si zvolit další kanál a při ladění postupujeme stejně jako při prvním kanálu. Tak nastavíme až 10 předvolených kanálů.

8. Můžeme vysílat.

 

 

Ke stažení:

Krátký návod na R-173

 

 

Zpracoval Jirka

 

Prameny:

Skupina metodiky výcviku 61. spojovací brigády Beroun
www.forum.valka.cz
www.ebay.com